Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Wat is het gevolg van niet deelnemen?

Niet deelnemen kan betekenen dat uw nabestaanden achterblijven met een tekort aan nabestaandenpensioen, indien u géén recht heeft op een Anw-uitkering vanuit de overheid.

Wanneer u komt te overlijden daalt het gezinsinkomen aanzienlijk, omdat vanuit de pensioenregeling 70% wordt uitgekeerd van het pensioen waar u recht op zou hebben gehad indien u zelf 67 zou zijn geworden.

Neemt u eenmaal niet deel binnen twee maanden nadat de collectieve Anw-hiaatverzekering u is aangeboden, dan is het herroepen van deze keuze erg moeilijk: u dient dan medisch beoordeeld te worden en de premie zal hoger zijn. Afwijzing van uw aanvraag is dan zelfs ook mogelijk.