Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Wat is Anw-hiaat?

Op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) krijgt slechts een kleine groep mensen een (gedeeltelijke) nabestaandenuitkering. 

Het Anw-hiaat is het verschil tussen de uitkering waarop nabestaanden recht hadden krachtens de (inmiddels vervallen) Algemene Weduwen en Wezenwet (Aww) en de huidige Algemene Nabestaandenwet (Anw). Door deze wijziging is de groep nabestaanden die een Anw-uitkering krijgen kleiner geworden. In de Aww was bepaald dat de weduwe een uitkering kreeg. Om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Geboren voor 1950 óf
  • Voor 45% of meer arbeidsongeschikt óf
  • Uw jongste kind is jonger dan 18 jaar

Inkomensafhankelijk

Een Aww-uitkering was niet-inkomensafhankelijk, de Anw-uitkering wel. Indien de nabestaande zelf inkomsten heeft, dan wordt deze gekort op de Anw-uitkering. Hierbij gaat het om inkomsten uit arbeid en inkomsten in verband met arbeid (bijv. VUT en WAO).

Als gevolg van de invoering van de Anw kunnen nabestaanden dus geconfronteerd worden met een zeer forse inkomstenterugval. Het inkomstenverschil kan worden voorkomen met een Anw-hiaatverzekering, ook wel Anw-gatverzekering genoemd. 

Anw is de vervanger van de Aww

Ooit hadden wij in Nederland de Aww, die een nabestaande uitkering aan de achterblijvende weduwe/ weduwnaar en wezen regelde. De wet werd in 1996 vervangen door de Anw. Het grootste verschil is dat aan meer voorwaarden voldaan moet worden om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Actueel

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de nabestaandenuitkering Anw tot maximaal 1 jaar beperken. Zij gaat hierover in gesprek met nabestaanden. Dat heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer laten weten. Hiermee wordt de huidige wettelijke uitkering nog verder beperkt.