Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Hoe lang ontvangt mijn partner een uitkering van de Anw-hiaatverzekering?

Het Anw-hiaatpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin u komt te overlijden.  Het eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin uw partner 67 wordt of op de dag waarin deze komt te overlijden.