Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Is de verzekeringsuitkering gemaximeerd?

Ja, per jaar wordt er door de verzekeraar maximaal het wettelijk Anw-hiaatpensioen uitgekeerd.  Dit is het Anw-pensioen dat uw partner zou ontvangen indien hij of zij wel recht zou hebben op een wettelijke uitkering. Voor 2019 bedraagt de uitkering maximaal € 15.495,- bruto.