Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Ik verzuim wegens ziekte, kan ik wel meedoen?

De Anw-hiaatverzekering wordt eenmalig als collectieve regeling afgesloten, waardoor u niet medisch gekeurd hoeft te worden. Ook een gezondheidsverklaring is niet nodig. Mits aanmelding plaats vindt binnen twee maanden nadat u van Facilicom de informatie omtrent de Anw-hiaatverzekering heeft ontvangen. U bent, zonder extra randvoorwaarden, automatisch verzekerd.

Terminaal ziek
Wanneer u op dit moment terminaal ziek bent, zal de verzekeraar indien u toch een verzekering afsluit niet tot uitkering overgaan, conform de Van Leeuwen-clausule in de polisvoorwaarden.

Afstand gedaan
Heeft u eerder afstand gedaan en wilt u nu alsnog meedoen, dan dient u wel een gezondheidsverklaring te overleggen en moet u mogelijk medisch gekeurd worden. Op basis daarvan beslist de verzekeraar of en tegen welke condities u deel kunt nemen aan de collectieve regeling.