Open menu

Facilicom ANW

Collectieve ANW-hiaatverzekering Facilicommedewerkers
Geen zorgen achterlaten na uw overlijden

Ik werk parttime, heeft deze verzekering voor mij wel toegevoegde waarde?

Na overlijden daalt het gezinsinkomen voor uw achtergebleven partner en kinderen. Het is daarbij niet relevant of u uw inkomen verdient uit een parttime of uit een voltijds dienstverband. De inkomenstoets of uw partner in aanmerking komt voor een wettelijke ANW-uitkering hangt samen met de hoogte van het inkomen van uw partner en niet van het inkomen dat u zelf verdient.